Minggu, 09 Juni 2013

ASAL MULA PENCIPTAAN BUMI
          Pada mulanya alam semesta ini tdk mengenal perhitungan tanggal,hari,minggu,bilan,tahun dan sebagainya, sebab waktu itu Allah SWT belum menciptakan matahari dan bulan,dua planet yg menjadi sumber perhitungan. Kala itu yg ada hanyalah Dzat yg Mahaesa, Allah Sang Maha Pencipta. Dialah al-Khaliq (pencipta) yg menciptakan alam semesta beserta segala isinya.
          Sudah berapa juta tahun alam ini tercipta,Wallahu'alam, hanya Allah yg tau, Manusia dgn kemajuam ilmu dan teknologinya belum sanggup memastikan berapa umur bumi ini sebenarnya.

Allah telah berfirman yg artinya :
         " Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa,sedang dia ketika itu belum                       merupakan suatu yg dapat disebut? " (Q.S. 76 : 1)

          Dengan keterangan firman Allah swt di atas jelas, hanya Allah yg mengetahui umur bumi beserta isinya. Allah maha kuasa dan maha Pencipta, dia menciptakan bumi dan isinya tanpa bantuan dan tanpa menggunakan alat. Sebab,jika menghendaki sesuatu cukuplah Allah mengatakan "Kun"  (jadilah) , maka jadilah seperi yg dikehendaki oleh Nya.

Simak firman Allah berikut ini :
          '' Sesunguhnya keadaan Nya apa bila Dia kehendaki sesuatu hanyalah bekata 'jadilah' maka                   jadilah ''. (Q.S 36 : 82)

Didalam hadist Qudsi disebutkan :
          '' Aku adalah gudang yg tersembunyi,Maka Aku suka agar Aku dikenal, lalu Aku ciptakan                     mahluk supaya ia mengenal Aku''

Di dalam Surat Yunus Allah berfirman :
          '' Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yg menciptakan langit dan bumi dalam emem masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy (singgasana) utk mengatur segala urusan.  (Q.S 10 : 3)

Perhatikan firman Allah berikut ini :
          '' Allah tdk ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus ( mahkluk-nya ), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yg dilangit dan di bumi. Siapakah yg dapat Syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa apa yg dihadapan mereka dan di belakang mereka,dan mereka tidak mengetahui apa apa dari ilmu Allah melainkan apa yang di kehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tdk merasa berat memelihara keduanya dan Allah maha Tinngi lagi mahabesar'' ( Q.S 2 : 255 )

          Begitulah sebelum alam fana ini terciptakan yg ada hanyalah Dzat Yang Maha ada dan Maha kekal,Allah SWT. Dia menciptakan bimi, langit,dan isinyakarna hendak menciptakan Manusia yg pada mulanya merupakan Ruh. Demikian juga mahluk hidup lainnya.
          Allah swt selain bersifat rahman dan rahim juga bersifat jalal dan jammal. Atas kehendak dan dua sifatnya yg terakhir itu Allah swt menciptakan Muhammad saw dengan bentuk dan keadaan yang sempurna.
Hal itu sesuai dgn firman Allah swt :
          '' Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu?''
             (Q.S 2 :106)

Setelah menciptakan Ruh para Nabi, Allah menciptakan Ruh para Wali,selanjutnya ruh Manusia. Kemudian Allah menciptakan ruh Malaikat, jin, hewan dan yg terakhit ruh tumbuh-tumbuhan.
          Selanjutnya Allah menciptakan empat unsur pokok alam yakni air, api, udara dan tanah,. Dari empat unsur itulah Allah menciptakan mahluk, langit, bumi, dan mahluk gaib, yakni malaikat dan jin.
          Riwayat lain menyebutkan,selain itu allah juga menciptakan suatu jenis pohon raksasabernama pohon Sajaratul Yaqin atau Sajaratul Mutaqin. Lalu Allah menjadikan Nur Muhammad dan memasukannya kedalam sebuah kurungan yg digantungkan dipohon raksasa tsb..Didalam kurungan tsb Nur Muhammad bertasbih memuji Allah selama 70 tahun.


sumber dari buku : berita alam gaib dan alam akherat,
karya                   : DRS Muh Anwar
                            


           

Tidak ada komentar:

Posting Komentar